Placering i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter av personer med pågående eller avslutad könsbekräftande behandling (8/004/2018)

Publicerad 15.3.2019