Byråer för samhällspåföljder

Byråerna för samhällspåföljder har till uppgift att verkställa samhällspåföljder på sina verksamhetsområden. Några byråer gör också upp utlåtanden och verkställighetsplaner relaterade till samhällspåföljder för domstolarna.

Vid övervakning av villkorligt bestraffade unga och villkorligt frigivna kan biträdande övervakare anlitas när det är motiverat på grund av exempelvis långa distanser. Byråerna för samhällspåföljder svarar för rekrytering, utbildning och vägledning av biträdande övervakare.

Många byråer ordnar serier av motiverande samtal och kognitivt-behaviorala program som ingår i verkställigheten av samhällspåföljder. Syftet med sådana program är att bistå klienterna med att klara sig socialt och att stödja dem när de går in för att föra ett liv utan kriminalitet.

Stödpatruller

Stödpatrullerna arbetar på alla fält i brottspåföljdsbranschen. De instruktörer som utför patrullarbete ska stödja och övervaka samtliga brottspåföljdsklienter som avtjänar straffet i friheten. Syftet med patrullarbetet är att med hjälp av övervakning och stöd försöka upprätthålla och förstärka brottspåföljdsklienternas färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet. Den som ingår i målgruppen ska stödjas att slutföra straffet. Samtidigt ska det säkerställas att han eller hon befinner sig på den individuellt bestämda platsen vid bestämda tidpunkter och att han eller hon är nykter.

Administrativa fördelningen

Byråer för samhällspåföljder hör till tre brottspåföljdsregionerna på följande sätt:

Södra Finlands brottspåföljdsregion:

Helsinfors byrå för samhällspåföljder

Nylands byrå för samhällspåföljder

Västra Finlands brottspåföljdsregion:

Tavastlands byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställen i Tavastehus och Lahtis

Lahtis byrå för samhällspåföljder

Björneborg byrå för samhällspåföljder

Tammerfors byrå för samhällspåföljder

Åbo byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställe i Åland

Vasa byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställe i Seinäjoki

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion:

Kouvola byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställe i Villmanstrand

Kuopio byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställen i Idensalmi och Kajana

Joensuu byrå för samhällspåföljder

Jyväskylä byrå för samhällspåföljder

S:t Michel byrå för samhällspåföljder

Uleåborg byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställe i Karleby

Rovaniemi byrå för samhällspåföljder och verksamhetsställen i Kemi och Kuusamo

 
Publicerad 3.4.2017