S:t Michels fängelse

S:t Michels fängelse hör till Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion.

Päiviönkatu 1
50100 S:t Michels
PB 23, 50101 S:t Michels
Tfn +358 29 56 85500
Fax: +358 29 56 85501
E-post: mikkeli.vankila(at)om.fi
Mejl till fångat: vankiposti.mikkeli(at)om.fi (Anvisning för användning av fångmejl. Ett mejl behandlas inte om det inte övensstämmet med anvisningarna).

Direktör för viss tid Eva Vesanen, tfn +358 29 56 85520, +358 50 380 2226
Biträdande direktör Arto Räsänen, tfn +358 29 56 85524, +358 50 596 3543
Biträdande direktör Eero Ikonen, tfn +358 56 85531, +358 50 435 1739

 
Publicerad 9.7.2019