Att avtjäna samhällspåföljd

Samhällspåföljd är ett straff som du avtjänar i frihet utan att hamna i fängelse. Du ska iaktta de villkor och skyldigheter som är förenade med ditt straff. Straffet kan också omfatta övervakning, individuellt arbete och social rehabilitering. Målet är att hjälpa dig att hålla dig borta från en kriminell livsstil och hålla dig engagerad i aktiviteter som är allmänt accepterade.

Samhällspåföljderna omfattar

Samhällspåföljderna inkluderar också övervakning av dem som frigivits från fängelse villkorligt , övervakningsdelen i ett kombinationsstraff och övervakad frihet på prov.

Verkställigheten av samhällspåföljder övervakas och genomförs av samhällspåföljdsbyråerna . Vid alla samhällspåföljder tilldelas den person som dömts för brott en egen medarbetare, som kallas för övervakare . Övervakaren och klienten träffas regelbundet under hela påföljden.

Är det något du vill fråga beträffande hur du ska avtjäna ditt straff, kontakta gärna din lokala samhällspåföljdsbyrå .

Publicerad 20.3.2023