Att avtjäna samhällspåföljd

Samhällspåföljd är ett straff som du avtjänar i frihet utan att hamna i fängelse. Du ska iaktta de villkor och skyldigheter som är förenade med ditt straff. Straffet kan också omfatta övervakning, individuellt arbete och social rehabilitering. Målet är att hjälpa dig att hålla dig borta från en kriminell livsstil och hålla dig engagerad i aktiviteter som är allmänt accepterade.

Publicerad 4.1.2023