Työ ja koulutus

Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi. Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta. Laitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2600 ammattilaista, joista suunnilleen puolet tekevät töitä valvonta- ja vartiointitehtävissä vankiloissa. Yhdyskuntaseuraamustyötä tekee hieman yli 200 työntekijää. Rikosseuraamuslaitoksessa on työpaikkoja myös esimerkiksi asiantuntijoille, ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja papeille.

Tavoitteena turvallisempi yhteiskunta ja uusintarikollisuuden ehkäisy

Rikosseuraamuslaitoksen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksina lainmukaisesti ja turvallisesti. Päätavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan päästä kiinni uuteen elämään tuomionsa suorittamisen jälkeen. Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Millaista on työskennellä Rikosseuraamuslaitoksessa?

Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään yhteiskunnallisesti merkityksellistä turvallisuustyötä. Rikosseuraamuslaitos tarjoaa monipuolisia ja haastavia työtehtäviä, joiden sisältöön on mahdollista vaikuttaa.

Työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Kannustamme osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden täydennys- ja jatkokoulutukseen. Kehitämme ja mittaamme jatkuvasti työhyvinvointia ja uskomme merkityksellisten työtehtävien lisäävän työn mielekkyyttä. Meillä on myös laadukas ja valtakunnallinen työterveyshuolto.

Työntekijämme kokevat, että Rikosseuraamuslaitoksessa on hyvät työkaverit, työsuhteet ovat varmoja ja työ on merkityksellistä.

 
Julkaistu 13.1.2020