Töihin Riseen

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävänämme on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksina lainmukaisesti ja turvallisesti. Päätavoitteenamme on vähentää tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua.

Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä, jolle on aseteltu värikkäitä lappuja.

Virastomme toimii valtakunnallisesti ja koostuu neljästä vastuualueesta, joita ovat kehittäminen ja ohjaus, asiakasprosessit, hallinto- ja tukipalvelut sekä operatiivinen toiminta. Lisäksi siihen kuuluvat sisäisen tarkastuksen, johdon tuen, viestinnän ja kansainvälisen toiminnan yksiköt.

Operatiivisen toiminnan vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka muodostuvat alueellisesti toimivista vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

Sitoudumme toiminnassamme suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja turvallisuuteen. Työtämme ohjaa käsitys ihmisen mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Tuemme rikoksettomaan elämään

Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuomitun kanssa siten, että hänen valmiutensa rikoksettomaan elämäntapaan kasvaa, elämänhallinta paranee ja sijoittuminen osaksi yhteiskuntaa helpottuu. Emme tee tätä työtä yksin, vaan yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Millaista työtä Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään?

Meillä työskentelee noin 2750 työntekijää monipuolisissa ja mielenkiintoisissa virka- ja työtehtävissä eri puolilla Suomea. Työntekijöistämme suurin osa työskentelee valvontatehtävissä sekä kuntoutus- ja sosiaalityön tehtävissä rikoksesta tuomittujen kanssa.

Teemme työtä myös erilaisten hallinto- ja asiantuntijatöiden parissa sekä esimerkiksi psykologin, sosiaalityöntekijän, opettajan tai papin tehtävissä.

Rekrytoimme vuosittain myös kesätyöntekijöitä yksiköihimme ja tarjoamme harjoittelupaikkoja korkeakoulututkintoaan suorittaville.

Mitä tarjoamme työntekijöillemme?

Työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille tärkeää. Kannustamme osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden täydennys- ja jatkokoulutukseen. Mittaamme ja kehitämme jatkuvasti työhyvinvointia ja uskomme merkityksellisten työtehtävien lisäävän työn mielekkyyttä.

Työntekijämme kokevat, että Rikosseuraamuslaitoksessa on hyvät työkaverit, työsuhteet ovat varmoja ja työ on merkityksellistä (Lähde: Rikosseuraamuslaitoksen työnantajakuvatutkimus 5/2019).

Tarjoamme työntekijöillemme:

 • aidosti merkityksellisen, kehittyvän työn
 • työtovereita, joita on ilo tuntea
 • kannustavan ja tasa-arvoisen ilmapiirin
 • pysyvyyttä ja joustavuutta
 • täydennyskoulutusta oman osaamisen kehittämiseksi
 • laadukkaan ja valtakunnallisen työterveyshuollon
 • liikunta- ja kulttuuriedun
 • joustavan etätyömahdollisuuden työtehtävästä riippuen.
Moni pitää työtämme mystisenä. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten monipuolisia työtehtäviä teemme. Teemme yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävää, tutkimukseen perustuvaa työtä, josta olemme aidosti ylpeitä.

Tiesitkö, että:

 • naisten osuus henkilökunnastamme on noussut viime vuosina yli 40 prosenttiin
 • johtotehtävissä työskentelevien sukupuolijakauma on tasainen, ja puolet johtajista on naisia
 • työntekijöidemme keski-ikä on 45,3 vuotta
 • työsuhteet ovat vakaita, ja henkilöstöstämme 77 % työskentelee vakituisissa työ- ja virkasuhteissa
 • palkkaamme vuosittain noin 140 kesävartijaa vankiloihimme.


Katso myös:

Avoimet työpaikkamme
Riseläisten uratarinoita
Töissä vankilassa
Töissä yhdyskuntaseuraamustoimistossa
Palkkaus
Koulutus ja osaamisen kehittäminen
VES- / TES-asiakirjat

Julkaistu 18.9.2023