Töissä Risessä

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävänämme on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksina lainmukaisesti ja turvallisesti. Päätavoitteenamme on vähentää tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua.

Julkaistu 13.1.2020