Övriga publikationer

Brottspåföljdsmyndigheten ger ut övriga publikationer på finska. Det går att bekanta sig med dem via denna länk.

Likställighets- och jämlikhetsplan för fångar och samhällspåföljdsklienter vid Brottspåföljdsmyndigheten (pdf, 0.59 Mt)

 
Publicerad 24.3.2017