Till fångar

Att påbörja fängelsestraff innebär en stor förändring i ditt liv. Därför är det lönt att ta reda på hur det fungerar redan innan du ska in. I det här avsnittet hittar du information om hur det går till när man avtjänar fängelse. Här har du också information om dina rättigheter när det gäller besök, kontakter utanför fängelset samt utslussning och frigivning.

Är det något du vill fråga när det gäller att avtjäna ditt fängelsestraff, kontakta gärna din lokala samhällspåföljdsbyrå eller respektive förläggningsfängelse .

Publicerad 1.12.2023