Fängelser

Brottspåföljdsmyndigheren har 26 fängelser. En fånge ska avtjäna sitt straff antingen i ett slutet fängelse eller på en öppen anstalt. Av fångplatserna finns ca. 70 % på slutna fängelser. Fångar som anses kunna anpassa sig till friare förhållanden än i slutna fängelser placeras på öppna anstalter.

Manliga och kvinnliga fångar ska placeras på separata boendeavdelningar i fängelserna. På Vanaja öppna fängelse nära Tavastehus finns en familjeavdelning där straffångar har möjligt att leva med småbarn.

Fångarna får sin dagliga mat och klädsel på anstalten. Fångarna kan också använda sina egna kläder, men detta kan begränsas på grund av anstaltsordningen eller arbetarskyddet. Om en fånge använder sina egna kläder ska han eller hon själv vårda kläderna. På öppna anstalter använder fångarna alltid sina egna kläder.

Vardag i fängelset

Fångarna är förpliktade att arbeta eller studera eller delta i någon annan sysselsättning på anstalterna. Syftet med aktiviteterna är att främja fångarnas färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet, förbättra deras arbets- och handlingsförmåga och stödja drogfrihet.

Under fritiden ska fångarna sörja för renligheten i de egna boendelokalerna och andra rum där de vistas. Dessutom ska de sköta om annan renhållning och och hushållsarbete. En fånge kan tillbringa fritiden tillsammans med andra fångar t.ex. i biblioteket eller i hobby- och motionsverksamhet. Fångarna kan bedriva motion utomhus minst en timme per dag. Det finns också lokaler för religionsutövning i fängelset.

Besök och kontakter med yttervärlden

Fångarna på slutna anstalter får på vissa villkor stå i telefonkontakt och brevväxla med personer utanför anstalten. Fångarna kan ta emot besökare i fängelsets besökslokaler eller lokaler för familjebesök vid särskilda fastställda tidpunkter. Besökstiderna måste reserveras på förhand enligt fängelses anvisningar.

Södra Finlands brottspåföljdsregion

Västra Finlands brottspåföljdsregion

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion

 
Publicerad 9.7.2019