Yhteistyö

Teemme Rikosseuraamuslaitoksessa laajasti yhteistyötä muiden viranomaisten, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö perustuu esimerkiksi seuraamuksia koskevaan lainsäädäntöön, projektikumppanuuksiin sekä toiminnan ja tuen järjestämiseen vangeille ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittaville.


Rikosseuraamuslaitos toimii osana rikosoikeusjärjestelmää. Huolehdimme seuraamusten täytäntöönpanon turvallisuudesta ja edistämme yhteiskunnan turvallisuutta ehkäisemällä radikalisoitumista ja rikosten uusimista. Teemme yhteistyötä rikosoikeusjärjestelmän sisällä muun muassa poliisin, Syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten kanssa.

Olemme osa yhteiskunnan palveluja

Yhtenä strategisena tavoitteenamme on liittyä osaksi yhteiskunnan palveluita. Teemme yhteistyötä vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien rangaistusajan suunnittelussa sekä palvelujatkumoiden järjestämisessä. Pyrimme aloittamaan yhteistyön jo rangaistusajan suunnitelman laatimisvaiheessa. Kumppaneitamme ovat mm. sosiaalihuolto, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut, TE-palvelut ja Kela.

Olethan yhteistä asiakasta koskevissa asioissa yhteydessä asiakkaan työntekijään. Jos työntekijä ei ole tiedossasi, voit ottaa yhteyttä Risen kirjaamoon: [email protected].

Vankien terveydenhuolto

Vankien terveydenhuollosta huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Vankiterveydenhuollon yksikkö (vth.fi) , jolla on vankiloissa avohoidon poliklinikoita. Lisäksi sillä on psykiatrinen vankisairaala Turussa ja sen osasto Vantaalla sekä vankisairaala Hämeenlinnassa.

Vankien työtoiminta ja yhdyskuntapalvelu

Vankien työtoiminnassa yhteistyökumppaneinamme on kuluttajia, yrityksiä ja yhteisöjä, joille vangit valmistavat tuotteita ja palveluja. Yksi merkittävä asiakas on Puolustusvoimat, joka puolestaan tuottaa vankiloille pesulapalveluja. Työtoiminnassa valmistettavien vankilatuotteiden markkinointia toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Avovankiloissa vangit voivat tehdä työtä valtion, kuntien, seurakuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen työkohteissa. Työkohteiden tarjoajia ovat muun muassa Metsähallitus (metsa.fi) , Suomenlinnan hoitokunta ja kunnat.

Yleishyödyllisten yhteisöjen tarjoamat työpalvelupaikat ovat välttämättömiä myös yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanossa. Palvelupaikkasopimuksia meillä on yli 800 yhteisön kanssa.

Järjestöt tuomittujen tukena

Järjestöillä on merkittävä rooli siinä, miten vangit ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavat palaavat takaisin osaksi yhteiskuntaa. Järjestöjen piirissä toimii myös kokemusasiantuntijoita, jotka voivat tukea rikoksista irtautumisessa.

Osa järjestöistä järjestää tukea ja valmennusta vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille jo seuraamuksen aikana, kuten Kriminaalihuollon tukisäätiö RETS, Päihde- ja rikostaustaisten vertaistukijärjestö KRIS ry, Siltavalmennus, ViaDia, Ensi- ja turvakotien liitto, Aggredi ja Autismisäätiö.

Martat järjestää vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille kotitalouskursseja (martat.fi) ja Punaisen Ristin ystäväpalvelun vapaaehtoiset tekevät vankilavierailuja (rednet.punainenristi.fi) . Vankien päihteiden käyttöön liittyvää yhteistyötä teemme esimerkiksi A-klinikkasäätiön, Kalliolan, Myllyhoitoyhdistys ry:n ja Romano Missio ry:n kanssa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Järjestämme vangeille ammatillista koulutusta yhdessä 20 koulutuksen järjestäjän kanssa. Teemme vankien koulutusyhteistyötä myös muiden, kuten erityisoppilaitosten, aikuislukioiden, vapaan sivistystyön toimijoiden ja kirjastojen kanssa. Lue lisää vankien opiskelusta.

Oman henkilöstömme koulutuksesta vastaa Tikkurilassa toimiva Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK.fi). Koulutuskeskuksemme järjestää rikosseuraamusalan AMK-koulutusta yhteistyössä Savonian ja Laurean kanssa, sekä toisen asteen oppisopimuskoulutusta Ylä-Savon ammattiopiston ja Hyrian kanssa.

Tutkimusyhteistyötä teemme mm. Laurea ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen Yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Teemme myös kansainvälisestä kehittämisyhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme .

Haluatko yhteistyöhön kanssamme?

Haluatko tarjota yhteisöstäsi palvelupaikkoja yhdyskuntaseuraamusasiakkaillemme tai tilata vankityönä valmistettuja tuotteita? Tarvitsetko asiantuntemustamme projektiinne tai onko mielessäsi muu yhteistyö kanssamme? Ota yhteyttä asiaasi koskevaan yksikköömme .

Julkaistu 10.4.2024