Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten verkställer fängelsestraff och samhällspåföljder och lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att bidra till förebyggandet av återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället.

vår verksamhet bygger på lagar, Lag om Brottspåföljdsmyndigheten (finlex.fi) och Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten (finlex.fi).

Vid Brottspåföljdsmyndigheten ska planeringen av strafftiden för häktade, dömda och andra klienter och själva straffverkställigheten, dvs. det egentliga avtjänandet av straff jämte frigivningsstadiet, bilda en mera enhetlig helhet än tidigare.

Publicerad 12.10.2023