Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten verkställer fängelsestraff och samhällspåföljder och lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att bidra till förebyggandet av återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället.

Publicerad 11.12.2019