Verkställighet

De straffrättsliga påföljder som ingår i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsfält kan på ett förenklat sätt indelas i fängelsestraff och samhällspåföljder som avtjänas i frihet.

År 2016 uppgick det dagliga genomsnittliga antalet klienter med samhällspåföljder till ca 3100 dömda. Det dagliga medeltalet fångar underskred 3100 dömda.

Totalt ca. 12 900 domar antecknades 2016 i Brottspåföljdsmyndighetens domsregister.

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet har hand om verkställighet av dessa påföljder.

 
Publicerad 10.7.2019