Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos (Rise) on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Tavoitteenamme on omalta osaltamme ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta on säädetty laissa:

Laki Rikosseuraamuslaitoksesta (finlex.fi)
Asetus Rikosseuraamuslaitoksesta (finlex.fi)

Toiminnassamme tutkintavangin, tuomitun ja asiakkaan rangaistusajan suunnittelu sekä seuraamuksen toimeenpano eli varsinainen rangaistuksen suorittaminen vapautumisvaiheineen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tavoite

Toimijoillamme on yhteinen perustehtävä, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpano. Tässä tehtävässä rikosseuraamustyöntekijät ja laitoksen muut virkamiehet huolehtivat rangaistusten lainmukaisesta ja turvallisesta täytäntöönpanosta.

Lainmukaisuus merkitsee myös normaalisuusperiaatteen noudattamista. Suoritettavalla seuraamuksella ei tulisi olla itse rangaistuksesta seuraavia rajoitteita enemmän kerrannaisvaikutuksia tuomitun elämään.

Rangaistusaika pyritäänkin suunnittelemaan niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan rikoksettomaan elämään. Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Julkaistu 14.1.2020