Taitava koti- konsepti

Järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa arjenhallinnan vahvistamiseksi
Markku Rautiainen, Terhi Halonen

Elämänhallinnan ongelmat ja asunnottomuus ovat ajankohtaisia ilmiöitä, joihin reagoidaan erilaisilla toimenpideohjelmilla ja ammatillisten sidosryhmien ja verkostojen yhteistyöllä. Nuorten elämänhallinnan vaikeudet ja niistä johtuvat asumisongelmat herättivät Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöt toimimaan nuorten asian puolesta eri sidosryhmien kanssa. Vuoden 2014 aikana toteutetussa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Taitava koti -hankkeessa luotiin arjenhallinnan ohjauskonsepti, joka on siirrettävissä erilaisiin toimintaympäristöihin. Ohjaustyössä erilaiset neuvontajärjestöt voivat tuoda oman osaamisensa muiden toimijoiden käyttöön. Yhteistyöllä on saatavissa synergiaetuja eri toimijoiden toteuttamaan asiakastyöhön eri kohderyhmissä.

Taitavan kodin ohjaussisältö muodostuu kolmesta moduulista: Asumisen ohjaus, Oma arki ja sen hallinta sekä Oma duuni, työnhaun ABC. Toiminnallisten ohjaustuntien avulla toimintaan osallistujat saavat käyttöönsä arjenhallinnan välineitä. Toiminta, jolla parannetaan henkilön valmiuksia ja tietotaitoja edesauttaa hänen sisäistä ja ulkoista elämänhallintaansa ja näin tukee hänen asunnonsaantiaan, asumistaan, asioiden hoitoa ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Konseptia ja siihen luotua materiaalia on testattu eri kohderyhmillä ja sen on todettu soveltuvan erilaisten tukea tarvitsevien kohderyhmien kanssa työskentelyyn. Taitavaa kotia on toteutettu muun muassa mielenterveyskuntoutujille Joensuun seudulla sekä vangeille Pyhäselän ja Riihimäen vankiloissa. Työskentely voi kytkeytyä esimerkiksi osaksi tuomitun rangaistusajan suunnitelmaa.

Taitava koti- konsepti (pdf, 0.79 Mt) 
Julkaistu 5.7.2018