Vangeille tehtävä riskiarviointi ja ehdonalaisen vapauden valvonta laajenee syyskuun alusta

Julkaistu 30.8.2019

Yhdyskuntaseuraamuslain muutos, jonka myötä väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneille vangeille tehtävä riskiarviointi ja ehdonalaisen vapauden valvonta laajenevat, tulee voimaan syyskuun alussa.

Muutos koskee murhasta, taposta tai murhan yrityksestä tuomittuja vankeja, joiden riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen arvioidaan korkeaksi. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat ne väkivalta- tai seksuaalirikoksesta vankeusrangaistusta suorittavat, jotka on tuomittu aikaisemmin vastaavanlaisesta rikoksesta vankeusrangaistukseen, ja joiden riski syyllistyä uuteen väkivalta- tai seksuaalirikokseen arvioidaan korkeaksi.

Jo tällä hetkellä korkean uusimisriskin seksuaalirikolliset siirretään arvioidun riskitason ja rangaistusajan pituuden perusteella sellaiseen vankilaan, jossa järjestetään kyseiselle kohderyhmälle suunnattuja Uusi suunta tai STEP-ohjelmia. Säännönmukaista ohjautumista tarkoituksenmukaisiin uusintarikollisuutta vähentäviin toimintoihin kehitetään nyt entistä enemmän myös väkivaltarikoksiin syyllistyneiden kohdalla.

Lakimuutos edellyttää Rikosseuraamuslaitokselta entistä huolellisempaa vangin väkivaltariskin arviointia ja rangaistusajan suunnitelman laadintaa. Väkivaltariskin arvioinnissa tärkeänä yhteistyötahona on THL:n alainen vankiterveydenhuolto. Näihin asiakasryhmiin kuuluville vangeille kohdennetaan jatkossa jo vankeusaikana väkivaltariskin madaltamiseen vaikuttavia toimintoja. Muutoksen myötä myös ehdonalaisen vapauden valvonnan aikaiset tukitoiminnot tehostuvat.

Muutosta on valmisteltu Rikosseuraamuslaitoksessa muun muassa lisäämällä resursseja väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämiseen liittyvään työskentelyyn. Keväällä 2019 Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa järjestettiin menetelmäkoulutusta väkivaltariskin arvioinnista ja lokakuussa koulutetaan lisää henkilökuntaa ohjaamaan OMA-ohjelmaa. OMA tarkoittaa pitkäkestoista omaehtoisen muutoksen vaikuttavuusohjelmaa vakavaan ja harkittuun väkivaltaan.

Lisätietoja:

Sanna Kohvakka, erityisasiantuntija, puh. 029 56 88501, sanna.kohvakka@om.fi
Pauli Nieminen, kehitysjohtaja puh. 029 56 88504, pauli.nieminen@om.fi