Rikosseuraamuslaitoksen solmima sopimus takaa vankiloiden taidetoiminnan

Julkaistu 6.3.2017

Vankiloissa järjestettävän taidetoiminnan kilpailutus on päättynyt, ja sen ovat voittaneet Nurjapuoli ry sekä Taittuu ry. Nurjapuoli vastaa kuvataidetoiminnan järjestämisestä vankiloissa ja Taittuu teatteritaiteen.

Rikosseuraamuslaitos allekirjoitti sopimuksen taidetoiminnan ohjaamisesta vankiloissa Nurjapuoli ry:n ja Taittuu ry:n kanssa torstaina 2. maaliskuuta. Nurjapuoli ry:n kanssa solmittu sopimus koskee kuvataidetta ja Taittuu ry:n kanssa teatteritaidetta. Molemmat sopimukset ovat voimassa kolmen vuoden ajan. Taidetoimintaa järjestetään kaikilla kolmella rikosseuraamusalueella.

Tarkoituksena on tuottaa vankiloihin innovatiivisia kuva- ja teatteritaideprojekteja, jotka lisäävät vankien mielekästä aktiivitoimintaa sekä kehittävät vankiloiden toimintakulttuuria. Taidetoiminnan avulla voi esimerkiksi lisätä henkilöstön ja vankien välistä vuorovaikutusta sekä edistää vankiloiden ja ympäröivän yhteiskunnan vuoropuhelua muun muassa järjestämällä yleisölle avoimia teatterinäytelmiä ja taidenäyttelyitä. Kaikki projektit päättyvät joko vankien esittämään teatteriesitykseen tai vankien teoksista syntyneeseen taidenäyttelyyn tai vastaavaan taide-esittelyyn. Tarkoituksena on, että taidetoiminnasta tulisi pysyvä osa vankiloiden toimintavalikoimaa.

Niin kuva- kuin teatteritaiteenkin valtakunnalliselle laajentamiselle on huomattu olevan suurta tarvetta vankiloissa. Viime vuosien aikana vankiloissa on järjestetty erilaisia taideprojekteja, joilla on ollut erittäin positiivisia vaikutuksia vankeihin. Taidetoiminnan kautta vangit ovat voineet harjoituttaa muun muassa ryhmässä toimimisen ja itsensä ilmaisun taitoja, tunteiden käsittelyä ja keskittymistä. Useissa tutkimuksissa on todettu, että taiteella ja kulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Taidetoiminnan avulla on onnistuttu aktivoimaan myös niitä vankeja, jotka eivät muutoin juuri osallistu ryhmätoimintaan vankilassa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kati Sunimento (Rikosseuraamuslaitos), p. 029 56 88420, vastaava ohjaaja Sara-Elina Rapo (Nurjapuoli ry), p. 050 378 9540, taiteellinen johtaja Hannele Martikainen (Taittuu ry), p. 0400 917 209