Tiedotteet ja uutiset

1.4.2020
»

Hallitus esittää, että sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloitusta siirretään 31. heinäkuuta 2020 saakka. Uusien vankien ottamista vankilaan on tarpeen rajoittaa, jotta koronavirusepidemian vaikutukset saataisiin minimoitua.

27.3.2020
»

Rikosseuraamuslaitos kehittää jatkuvasti toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä. Valtioneuvoston linjaukset aiheuttavat muutoksia kaikissa yksiköissä.

24.3.2020
»

Rikosseuraamuslaitos on nimittänyt Päivi Kaikkosen viestintäpäälliköksi. Kaikkonen aloittaa työskentelyn Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä 1.4.2020. Yhteiskuntatieteiden maisteri Päivi Kaikkonen siirtyy työtehtävään Lapin aluehallintoviraston viestintäpäällikön tehtävästä.

18.3.2020
»

Vankiloissa siirretään lyhyiden rangaistusten täytäntöönpanon aloitusta koronaviruksen vuoksi. Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ei aloiteta 19.3.-19.6.2020 välisenä aikana.

13.3.2020
»

Rikosseuraamuslaitos on perustanut keskushallintoyksikköön valmiusryhmän seuraamaan ja koordinoimaan koronavirustilanteen aiheuttamia toimenpiteitä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisen Vankiterveydenhuollon (VTH) kanssa, joka vastaa vankien terveydentilan seuraamisesta.

12.3.2020
»

Rikosseuraamuslaitos on avannut vankien sähköisen asioinnin työasemille mahdollisuuden käyttää Suomi.fi-viestejä. Viestit-palvelun kautta voi lähettää ja vastaanottaa sähköpostia niiltä viranomaisilta, jotka ovat ottaneen Viestit-palvelun käyttöön. Suomi.fi-viestien kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

3.3.2020
»

Rikosseuraamuslaitoksessa (Rise) turvallisuus on osa jokaisen työntekijän toimenkuvaa ja turvallisuuden lähtökohtana on vuorovaikutuksellinen työote, josta puhutaan lähityönä. Risessä on tehty useita toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi, mikä on tärkeä osa myös Risen ja oikeusministeriön tulostavoitteita.

27.2.2020
»

Vankilavirkailijain liitto (VVL) ry on tiedottanut olevansa tyytymätön Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) johtoryhmän tekemiin linjauksiin, jotka koskevat vankiloiden henkilökunnan työaikoja sekä olevansa huolestunut henkilökunnan jaksamisesta. Työaikoja ja vankiloiden varallaolojärjestelmää muutettiin 1.1.2020 alusta voimaan tulleen uudistetun työaikalain muutosten mukaisesti.

21.2.2020
»

Rikosseuraamuslaitos on nimittänyt Niina Kallio-Nordlundin Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön määräaikaiseksi täytäntöönpanojohtajaksi 1.3.–31.12.2020. Kallio-Nordlund on työskennellyt 12 vuotta julkisella sektorilla erilaisissa johtamis- ja lakimiestehtävissä. Täytäntöönpanojohtajan tehtävään hän siirtyy säädös- ja määräysvalmistelun lakimiehen sekä veroasiamiehen tehtävästä.

12.2.2020
»

Risen organisaatiorakenteita ja johtamisjärjestelmän kehittämistarpeita arvioiva Rise 2.0 -hanke on käynnistynyt. Rise 2.0 taustalla on oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimuksen tavoite, minkä mukaan Rise laatii ehdotuksen organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista kesäkuun loppuun mennessä.

Julkaistu 20.1.2020