Tiedotteet ja uutiset

9.7.2020
»

Rikosseuraamuslaitoksen uudet toimitilat Jyväskylän keskustassa otetaan käyttöön maanantaina 13.7.2020, ja ne korvaavat entisen Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston tilat osana Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkoston kehittämistä.

7.7.2020
»

Rikosseuraamuslaitos on julkaissut vuoden 2019 tilastollisen vuosikirjan, josta saa ajankohtaisen kuvan Rikosseuraamuslaitoksen asiakas- ja vankimääristä sekä toiminnasta. Vuonna 2019 väkivaltarikoksista tuomittujen määrä väheni ja keskimääräinen vankiluku ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä kasvoi. Pitkällä aikavälillä uusintarikollisuuden määrä on vähentynyt.

3.7.2020
»

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksella (RSKK) on uudet verkkosivut. Uudistus on osa koko oikeushallinnon verkkosivu-uudistusta. Myös Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivut uusitaan tämän vuoden aikana.

1.7.2020
»

Vankiloissa palataan eri tapaamisten myöntämisten osalta normaaleihin käytäntöihin 1.7.2020 alkaen. Myös poistumisluvat ja valvomattomat tapaamiset jatkuvat.

30.6.2020
»

Rikosseuraamuslaitos (Rise) jätti oikeusministeriölle ehdotuksen Rikosseuraamuslaitoksen uudeksi organisaatiorakenteeksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa valtakunnallisesti ja parantaa strategisten tavoitteiden saavuttamista. Rise 2.0. -hankkeen loppuraportti on pohjana oikeusministeriön säädösvalmisteluhankkeelle, joka käynnistyy syksyllä.

29.6.2020
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Hanke on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa.

26.6.2020
»

Rikosseuraamuslaitoksen asiakasviestinnän kehittämisprojekti käynnistyy asiakasviestinnän kyselyllä henkilökunnalle ja asiakkaille. Tavoitteena on tehostaa, yhtenäistää ja saada rikosseuraamusasiakkaille suunnattu viestintä koordinoiduksi.

23.6.2020
»

Oikeusministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö antoivat tammikuussa 2020 Senaatti-kiinteistöille toimeksiannon jatkaa poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa poliisitalon ja vankilan suunnittelua Ouluun.

17.6.2020
»

Rikosseuraamuslaitos purkaa koronapandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia. Lisäksi aloitetaan uudelleen sakonmuuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanot, koska valmiuslain voimassaolo päättyi 16.6.2020.

11.6.2020
»

Vaalaan rakennetaan uusi vankila, joka korvaa kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan. Uusi vankila valmistuu suunnitelman mukaan kesällä 2023. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi vuokrasopimuksen tekemistä tiloista.

Julkaistu 20.1.2020