Organisaatiouudistus varmistaa nykyistä yhtenäisemmän valtakunnallisen Rikosseuraamuslaitoksen

Julkaistu 30.6.2020

Rikosseuraamuslaitos (Rise) jätti oikeusministeriölle ehdotuksen Rikosseuraamuslaitoksen uudeksi organisaatiorakenteeksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa valtakunnallisesti ja parantaa strategisten tavoitteiden saavuttamista. Rise 2.0. -hankkeen loppuraportti on pohjana oikeusministeriön säädösvalmisteluhankkeelle, joka käynnistyy syksyllä.

Organisaatiorakenteiden kehittämistarpeita arvioitiin Rise 2.0 -hankkeessa kevään 2020 aikana. Neljä valmisteluryhmää ja ohjausryhmä määrittelivät Risen strategian toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä vuosille 2022-2028 sekä muutoksia Risen toimintatapoihin. Arvioinnin pohjalta Riselle esitetään uutta organisaatiomallia, jossa yhtenäinen Rise muodostuu neljästä valtakunnallisesta vastuualueesta. Vastuualueet ovat kehittäminen ja ohjaus, asiakasprosessit, hallinto- ja tukipalvelut sekä operatiivinen toiminta. Vastuualueet toimivat monipaikkaisesti.

Operatiivisen toiminnan vastuualueelle esitetään perustettavaksi 11 rikosseuraamuskeskusta. Sote- ja maakuntajaon pohjalta muodostetut rikosseuraamuskeskukset koostuvat vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista. Rikosseuraamuskeskusten tehtävät ovat nykyisten vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen tehtäviä.

Vastuualueet hoitaisivat ne tehtävät, joita tehdään nykyisin keskushallintoyksikössä, aluekeskuksissa, arviointikeskuksissa, täytäntöönpanoyksikössä ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. Risen uusi organisaatio tulisi olemaan kaksiportainen eli valtakunnallinen taso ja rikosseuraamuskeskustaso.

– Risen uudistettu organisaatiorakenne, johtaminen ja ohjausjärjestelmä tukisi nykyistä paremmin ydintoiminnan järjestämistä, strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä. Eri henkilöstöryhmien yhtenäistä arvopohjaa ja toimintakulttuuria kehittämällä edistetään toimeenpanokykyä ja tavoitteiden mukaista toimintaa, toteaa Risen pääjohtaja Arto Kujala.

Organisaation uudistaminen edistää valtakunnallisesti yhdenmukaisten toimintatapojen ja asiakasprosessien käyttöönottoa kaikissa yksiköissä, mikä parantaa rangaistusta suorittavien oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua.

Syksyllä alkavassa hankkeen jatkovalmistelussa tarkennetaan vastuualueiden yksikköjakoja ja keskinäisiä työnjakoja. Tavoitteena ei ole henkilöstövähennykset.

Rise 2.0:n taustalla on oikeusministeriön Rikosseuraamuslaitokselle asettama tulostavoite minkä mukaan Rise laatii ehdotuksen organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista kesäkuun loppuun 2020 mennessä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arviointien mukaan Rikosseuraamuslaitoksen nykyinen organisaatiorakenne, johtaminen ja ohjausjärjestelmä eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla ydintoiminnan järjestämistä, strategisten tavoitteiden toimeenpanoa ja toiminnan kehittämistä.

Ehdotus Rikosseuraamuslaitoksen uudeksi organisaatiorakenteeksi (pdf, 0.6 Mt)

Lisätiedot:
Rikosseuraamuslaitos
pääjohtaja Arto Kujala
puh. 029 56 88500 (vaihde)