Vankiloissa otetaan poistumisluvat laajemmin käyttöön ja valvomattomat tapaamiset alkavat

Julkaistu 1.7.2020

Vankiloissa palataan eri tapaamisten myöntämisten osalta normaaleihin käytäntöihin 1.7.2020 alkaen. Myös poistumisluvat ja valvomattomat tapaamiset jatkuvat.

Avolaitoksissa tapaamisia voidaan järjestää myös ulkona. Vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta, samoin suojavälineiden käyttöä jatketaan.

Tarvittaessa vankiloihin perustetaan väliaikaisia käsienpesupaikkoja.

– Suojavälineiden oikea käyttö korostuu erityisesti nyt, kun toimintoja avataan alueilla. Henkilökunnan työturvallisuus on tärkeässä roolissa koronarajoitusten poistuessa, pääjohtaja Arto Kujala sanoo.

Vankiloiden toiminta järjestetään normaalisti turvavälit huomioiden. Vankiloiden yhteistyökumppanien järjestämä toiminta alkaa mahdollisuuksien mukaan. Toimintaa, jossa tarvittavien suojaustoimien ylläpito on haastavaa ei vielä järjestetä. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi ruokaryhmät, joissa vangit yhdessä valmistavat ruokaa ohjatusti.

Uskonnollisia tilaisuuksia voivat pitää myös vankilan ulkopuoliset tahot kuten ennen koronapandemian alkua. Tilaisuuksissa huolehditaan turvaväleistä, eikä esimerkiksi kättely ole sallittua.

Vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin ei saa tulla sairaana. Koronavirukselle tyypillisesti oireilevat henkilöt eivät pääse vankilaan tapaamisiin.

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa palataan asteittain 1.7. alkaen normaaliin toimintaan. Asiakkaiden tapaaminen toimistoissa järjestetään suojaetäisyyksin ja käsihygieniasta huolehditaan. Työpalvelua lisätään palvelupaikkojen avautuessa.

Vankeja on vankiloissa tällä hetkellä noin 2 500. Vankiloissa ei ole todettu koronaa. Risen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin alueilla ja yksiköissä.

Lisätiedot:

Rikosseuraamuslaitos
pääjohtaja Arto Kujala
puh. 029 56 88500 (vaihde)

turvallisuusjohtaja Ari Juuti
puh. 029 56 88456