Älyvankilajärjestelmän toimittajaksi valittu saksalainen Gerdes

Julkaistu 5.8.2020

Rikosseuraamuslaitoksen älyvankilajärjestelmän kilpailutuksen on voittanut Gerdes. Gerdes on vuodesta 1989 toiminut saksalainen perheyritys, joka on erikoistunut vankilaturvallisuuteen ja teletekniikkaan liittyviin ICT-ratkaisuihin: https://www.gerdes-ag.de/en/home/.

Gerdeksen Prison Media -tuotetta tullaan käyttämään esimerkiksi syksyllä avautuvassa Hämeenlinnan vankilassa. Sellipäätteiden käytön Hämeenlinnan vankilassa arvioidaan alkavan 24.10.2020. Toimituksesta, testikäytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta järjestelmän käyttöön vastaavat yhteistyössä Gerdes, Oikeusrekisterikeskus ja Rikosseuraamuslaitos.

Prison Media sisältää media- ja muita digipalveluja sellipäätekäyttöön vangeille. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi rajattu nettiyhteys, viestin lähetys, videopuhelut, opiskelu ja ostosten teko kannettavalta sellipäätteeltä, jota voi käyttää sellin lisäksi myös vankilan muissa tiloissa kuten työntekijän vastaanotolla asioidessa tai koulun tiloissa.

Vuoden 2021 aikana Hämeenlinnan vankilassa tullaan järjestämään vangeille myös digitaitokoulutusta, joka tapahtuu osana Kalliolan Digiharppaus-hanketta. Lisäksi älyvankilan vaikutuksesta vankilan toimintoihin ja kulttuuriin tehdään tutkimusta osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen DigiIn-hanketta. Sen yhdessä osatutkimuksessa Laurean tutkijat selvittävät vankien ja henkilökunnan kokemuksia älyvankilasta ja sen kuntoutuksellisesta vaikutuksesta.

Vuoden 2021 aikana kerätään kokemuksia älyvankilasta ja kartoitetaan, voitaisiinko mallia laajentaa tulevaisuudessa myös muihin yksiköihin.

Lisätietoja:

Pia Puolakka, projektipäällikkö
Älykäs vankila -hanke
pia.puolakka@om.fi, p. 050 368 0998