CEP julkaissut kuvauksen suomalaisesta yhdyskuntaseuraamusjärjestelmästä – Erilaiset vaihtoehdot seuraamuksissa lisääntyneet

Julkaistu 20.8.2020

CEP:n (the Confederation of European Probation) julkaisee maakohtaista tietoa yhdyskuntaseuraamusjärjestelmistä Euroopassa ”Probation in Europe” -julkaisusarjassaan. Suomalaisen yhdyskuntaseuraamusjärjestelmän kuvauksen ovat kirjoittaneet Rikosseuraamuslaitoksen Henrik Linderborg, Pia Andersson sekä Itä-Suomen yliopiston Matti Tolvanen. Ensimmäinen kuvaus suomalaisesta yhdyskuntaseuraamusjärjestelmästä julkaistiin vuonna 2000.

CEP:n julkaisusarjassa tarkastellaan eri maiden rikosoikeuden lakisääteistä ja hallinnollista kehitystä, yhdyskuntaseuraamusjärjestelmien organisointia ja yhdyskuntaseuraamusjärjestelmän työskentelymenetelmiä. Keskeisenä teemana on myös ollut se, miten eri yhdyskuntaseuraamusjärjestelmät noudattavat Euroopan neuvoston yhdyskuntaseuraamusjärjestelmiä koskevia suosituksia. Suomessa suositukset ovat toteutuneet hyvin.

Suomea koskevassa julkaisussa on tämän hetken tiedot yhdyskuntaseuraamuksista, niiden lainsäädännöllisestä pohjasta sekä seuraamusten sisällöistä. Julkaisussa kuvataan toiminnan taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja sekä seuraamusvalikoimaa ja täytäntöönpanoprosessia. Julkaisussa myös tarkastellaan yhdyskuntaseuraamuksia asiakkaan ja rikosseuraamustyöntekijän näkökulmasta sekä sitä, millaisia kehityssuuntia yhdyskuntaseuraamuksiin on odotettavissa lähiaikoina.

Edellinen järjestelmäkuvaus Suomesta on vuodelta 2013, jonka jälkeen yhdyskuntaseuraamuksissa on tapahtunut muutoksia. Erilaiset vaihtoehdot seuraamuksissa ovat lisääntyneet, mikä mahdollistaa yhdyskuntaseuraamusten entistä laajemman ja monipuolisemman hyödyntämisen.

Tietoa eurooppalaisista yhdyskuntaseuraamusjärjestelmistä on kerätty vuodesta 1981 alkaen. Tämä on mahdollistanut eurooppalaisten yhdyskuntaseuraamusjärjestelmien vertailevan tutkimuksen. Kuvaukset ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että Euroopan maissa on suuri määrä erityyppisiä yhdyskuntaseuraamusjärjestelmiä ja sovittaminen rikosoikeuteen riippuu pitkälti maiden lainsäädännön sekä rikosoikeuden institutionaalisten rakenteiden ja toimintamallien kehityksestä.

Teknologinen kehitys on vaikuttanut eri maiden yhdyskuntaseuraamusjärjestelmiin yhä enenevissä määrin. Lisäksi erilaiset kuntouttavat ohjelmat sekä kokonaan kuntouttaville sisällöille pohjautuvat yhdyskuntaseuraamukset ovat lisääntyneet.

Suomea koskeva uusin järjestelmäkuvaus on luettavissa tästä linkistä: https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/Probation-in-Europe-chapter-Finland-2020.pdf.

Julkaisusarja on luettavissa CEP:n verkkosivuilta: https://www.cep-probation.org/knowledgebases/probation-in-europe-updates/