Oikeusministeriö: Työryhmä valmistelemaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseen liittyviä lakimuutoksia

Julkaistu 27.8.2020

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan säädösmuutoksia Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi.

Rikosseuraamuslaitos toimitti kesäkuussa 2020 oikeusministeriölle ehdotuksensa organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa valtakunnallisesti ja parantaa strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Ehdotuksen mukaan Rikosseuraamuslaitos olisi jatkossa yksi, yhtenäinen virasto. Uudessa organisaatiossa olisi valtakunnallinen taso ja rikosseuraamuskeskustaso. Rikosseuraamuskeskuksia olisi 11 ja ne muodostuisivat vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

Säädösvalmistelutyöryhmän tehtävänä on kartoittaa säädösten muutostarpeet ja valmistella muutosesitykset. Työryhmän toimikausi on 25.8.2020 – 28.2.2021.

Rikosseuraamuslaitoksesta mukana työryhmässä ovat kehitysjohtaja Riitta Kari, varajäsenenä johtaja Tuula Tarvainen ja HR-johtaja Marko Oresmaa varajäsenenään johtava lakimies Heli Tamminen.

Lue uutinen oikeusministeriön sivuilla

Lisätietoja:

oikeusministeriö
yksikönpäällikkö Marianne Mäki
puh. 0295 150 034
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointi -hankesivu

Lue lisää tiedotteestamme 30.6.2020